Registrovaní hráči: 322 817

Všeobecné pravidlá hry Ski Jump Mania

 • tieto pravidlá sú záväzné pre všetkých účastníkov hry
 • neznalosť týchto pravidiel neospravedlňuje
 • administrátori hry majú absolútne právo rozhodnúť, či niekto pravidlá porušuje alebo nie
 • spôsob a účinnosť trestu za porušenie pravidiel určuje administrátor hry
 • najvyšším trestom za porušenie pravidiel je zablokovanie užívateľského konta so zablokovaním IP adresy užívateľa
 • všetky situácie, explicitne nezahrnuté v týchto pravidlách, budú posúdené a vyriešené individuálne na základe rozhodnutia administrátorov
 • na všeobecné pravidlá nadväzujú vždy pravidlá na jednotlivých serveroch, ktoré je povinný každý užívateľ rovnako dodržiavať
 • v prípade nejasností a rozporov v obsahu alebo vo výklade rôznych jazykových verzií týchto pravidiel sa za rozhodujúcu a platnú verziu považuje slovenská jazyková verzia

Pravidlá serveru

  Je zakázané:
 • darovať svoje konto v hre inému užívateľovi
 • prihlásiť sa do cudzieho konta alebo sa o to pokúšať
 • prezradiť svoje heslo inému užívateľovi a umožniť mu tak prihlásenie do tvojho konta
 • akýmkoľvek spôsobom cielene a vedome presúvať herné financie za účelom zvýhodnenia nejakého užívateľa realizované jedným alebo viacerými užívateľmi
 • podvádzať akýmkoľvek spôsobom, snažiť sa získať heslo iných užívateľov, alebo sa snažiť znechutiť hranie iným užívateľom akýmkoľvek spôsobom
 • zneužívať akékoľvek chyby a nedostatky v hre a v pravidlách
 • prehľadávať stránky, vytvárať, používať alebo distribuovať aplikácie, ktoré automatizujú niektoré časti hry, pokiaľ nie sú schválené tvorcami hry
 • snažiť sa získať informácie, ktoré nie sú explicitne uvádzané na stránkach, alebo posielať dáta podobným spôsobom
 • pokúšať sa ukradnúť alebo sabotovať majetok POWERPLAY MANAGER, s.r.o. alebo navádzať iných, aby tak urobili
 • propagovať alebo inak zviditeľňovať iné online hry (po dohode prostredníctvom e-mailu support@skijumpmania.com, je možné udeliť výnimku)
 • spamovať v pošte - posielať nevyžiadané správy (napríklad reklamu)
 • na stránkach hry a v pošte posielať alebo písať výhražné, urážlivé alebo ponižujúce správy alebo texty
 • na stránkach hry a v pošte urážať, vyhrážať sa, nadávať alebo inak znevažovať ktoréhokoľvek z užívateľov hry
 • na stránkach hry a v pošte uverejňovať príspevky, ktoré propagujú trestné činy alebo sú v rozpore so zákonom
 • navádzať iných užívateľov na aktivity, ktoré sú v rozpore s pravidlami hry
 • používať vulgárne alebo inak poburujúce meno skokana
 • umiestniť do hry texty, obrázky alebo iné elementy, ak na ne užívateľ nevlastní autorské práva
 • umiestniť do hry texty, obrázky alebo iné elementy, ktoré svojim obsahom poburujú ostatných užívateľov
 • akýmkoľvek spôsobom propagovať iné webstránky alebo produkty bez súhlasu administrátorov hry
 • akýmkoľvek spôsobom podvádzať pri získavaní spoluhráčov, vrátane nabádania osôb, ktoré nemajú v úmysle hru hrať, na vytvorenie konta len za účelom získu spoluhráča
 • zneužívať funkciu nahlasovania nevhodných príspevkov v chate
 • diskutovať v chate o politike alebo náboženstve
 • dávať na chat akúkoľvek formu reklamy
 • používať v chate Caps Lock
 • spamovať v chate

Video